Historische reconstructies

Replica's maken van het ijzertijdaardewerk van de Kemmelberg is een hele uitdaging.  Intacte potten, schalen of kruiken zijn er nooit gevonden in de grond.  Duizenden scherven werden geïnventariseerd en beschreven.  Archeologen probeerden hiermee reconstructies te maken.  Een zestal herkenbare vormen met bijbehorende decoraties zagen het daglicht.  Jean Luc Putman stelde zijn expertise ten dienste.  Zo konden we starten.

 

Maar er blijven nog veel vragen over de gebruikte klei, de wijze van opbouw, het bakproces ...

Die trachten we stap voor stap te doorgronden, toe te passen en te verbeteren.  Met vallen en opstaan.

Experimentele archeologie heet dit dan.  We geven een stand van zaken tot nog toe.